KBO-Brabant in corona-tijd

Op deze aparte website proberen wij u zo goed mogelijk te informeren over een aantal zaken omtrent corona, zoals:

  • welke activiteiten zijn er mogelijk
  • hoe zit het met regelgeving
  • waar moeten we aan denken als we weer opstarten

Via de tabbladen bovenaan kunt u kiezen voor het soort informatie dat u zoekt.

En hieronder vindt u informatie over de meest actuele zaken of over zaken waarover veel vragen bij ons binnen komen.

Website met info over gevolgen Corona voor kwetsbaren

De impact van de coronacrisis is groot, zeker voor mensen met een kwetsbare gezondheid en een verhoogd risico voor het virus. Ouderen, mensen met beperkingen, hun naasten én hun zorgverleners hebben behoefte aan begrijpelijke en toegankelijke informatie over de gevolgen van corona in het persoonlijke leven. Er is veel informatie, maar die kan lastig vindbaar zijn of moeilijk te begrijpen. Met de start van het informatiepunt bundelen het ministerie van VWS, Ieder(in) en Vilans kennis en informatie vanuit het perspectief van zowel cliënten en naasten als zorgprofessionals.

Ga naar: www.vilans.nl/levenincoronatijd

Het informatiepunt Leven in coronatijd van Vilans wordt steeds geactualiseerd. Het informatiepunt probeert een zo eenduidig mogelijk antwoord te geven op de vragen van mensen uit risicogroepen. De vragen zijn per rubriek gerangschikt.

KBO-Brabant dient regelmatig ook vragen in.

Actuele vragen:
Handreiking Kwetsbare ouderen thuis geactualiseerd
De handreiking ondersteunt een goede samenwerking en afstemming tussen de betrokken zorg- en hulpverleners in de wijk, de oudere zelf en mantelzorgers. Kern van de handreiking is een 6-stappenplan voor het bieden van persoonsgerichte, proactieve en samenhangende zorg en ondersteuning voor thuiswonende kwetsbare ouderen.
 
Klik hier voor de handreiking.
Klik hier voor meer informatie over de handreiking.