KBO-Brabant in corona-tijd

Op deze aparte website proberen wij u zo goed mogelijk te informeren over een aantal zaken omtrent corona, zoals welke activiteiten zijn er mogelijk en hoe zit het met regelgeving en waar moeten we aan denken als we weer opstarten. Via de tabbladen bovenaan kunt u kiezen voor het soort informatie dat u zoekt.

Nieuwe wegen om elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen

Omdat we er voorlopig rekening mee moeten houden dat het virus nog langer onder ons blijft, staan we voor de opdracht ook nieuwe wegen te vinden om elkaar weer te zien, te ontmoeten en vooral om ervaringen te delen. Het ‘nieuwe normaal’ zal veel creativiteit en inventiviteit van ons allen vragen. Ik ben er van overtuigd dat wij er in zullen slagen elkaar te helpen en te stimuleren weer grip te krijgen op de kunst van het normale.

Leo Bisschops, voorzitter KBO-Brabant

 

Hoe kunnen Afdelingen weer opstarten met activiteiten, praktische tips

Wij krijgen vragen binnen van Afdelingen die willen weten hoe zij het beste weer kunnen beginnen met het organiseren van activiteiten. Wij hebben de nodige websitepagina’s van met name de rijksoverheid bekeken en hebben daaruit de volgende conclusies getrokken.

Activiteiten organiseren kan eigenlijk op twee manieren.

Manier 1, met de corona-check-app
U kunt deelnemers aan activiteiten vragen om te laten zien:

 • dat zij twee maal zijn gevaccineerd, óf
 • dat zij maximaal 24 uur tevoren een test hebben gedaan met negatief resultaat, óf
 • dat zij een bewijs hebben dat zij niet langer dan een half jaar geleden corona hebben gehad.

Dit staat dan geregistreerd in de persoonlijke corona-check-app. Op deze manier hoef je met het bijeengekomen gezelschap niet aan de regel te voldoen van 1,5 meter afstand houden. Dit voelt veel vrijer aan. Ook hoeven geen mondkapjes te worden gedragen. Dat mag de beheerder van het gebouw zelf bepalen. Wel moet men op een vaste plek zitten. Maximaal tweederde van de gebruikelijke capaciteit van de zaal mag benut worden.

Verstandig is wél om dit systeem van tevoren te communiceren naar mensen die willen deelnemen, zodat geen misverstanden ontstaan. Bijvoorbeeld door het in het nieuwsblad te zetten, waarin ook de voorgenomen activiteiten worden aangekondigd. Dan weet iedereen hoe het werkt. Communiceer ook duidelijk bij de ingang van uw pand of activiteit dat u coronatoegangsbewijzen vraagt voor toegang.

Ook mensen die niet zijn gevaccineerd kunnen dus gewoon meedoen, maar moeten wél (uiteraard negatief) getest zijn van tevoren. Op die manier wordt er niet gediscrimineerd. Ook de vrijwilligers moeten aan deze voorwaarden voldoen.

De check kan worden uitgevoerd met een speciale app, die men kan downloaden op zijn telefoon. Zorg er wel voor dat die telefoon goed opgeladen is! De app heet ‘Scanner voor coronacheck’, te vinden in de Google Playstore of in de App Store van Apple. En hier vindt u informatie over het scannen van de app van uw bezoekers.

Bij binnenkomst moet een gezondheidscheck worden gedaan en er moet worden gevraagd naar contactgegevens van bezoekers. Zij mogen er zelf voor kiezen of ze daar op in gaan. Zij zijn niet verplicht die te leveren.

Manier 2, zonder de corona-check-app
Activiteiten kunnen worden gehouden, maar er moet ook weer tevoren een gezondheidscheck plaats vinden en naar contactgegevens worden gevraagd. Aan de volgende voorwaarden moet zijn voldaan:

 • Houd steeds anderhalve meter afstand.
 • Bij laagdrempelige inloop-activiteiten geldt: aanmelden en reservering bij aankomst/ binnenkomst op locatie.
 • Gezondheidscheck en registratie van contactgegevens zijn verplicht.
 • Beheerders van gebouwen mogen zelf bepalen of u binnen een mondkapje moet dragen. Zij kunnen dat in hun huisregels zetten. Dat geldt ook voor binnenruimten waar mondkapjes niet wettelijk verplicht zijn.
 • Aanspreekpunt/beheerder van de locatie is aanwezig. Dit is van belang ten aanzien van de naleving en handhaving van de maatregelen. De beheerder kan op een laagdrempelige manier de bezoekers wijzen (als dat nodig is) op de geldende maatregelen mochten deze niet nageleefd worden.
 • Activiteiten worden vastgelegd in een duidelijke week/ dagplanning van het buurthuis
 • De verkeersstromen van de aanwezigen moeten goed gescheiden blijven. Ook in de sanitaire voorzieningen.
 • De beheerder treft hygiënemaatregelen op locatie. Zoals het beschikbaar stellen van desinfecterende handgel en gelegenheid om handen te wassen.
 • In locaties waar mensen een vaste zitplek hebben en waar geen doorstroom plaatsvindt zijn maximaal 50 personen per ruimte toegestaan. Een vaste zitplek is dan verplicht. Wel op anderhalve meter afstand.
 • In doorstroomlocaties mag er 1 bezoeker per 10 m2 aanwezig zijn. Dit geldt voor alle locaties binnen en buiten.
 • Gebruik van zelftesten voor deelname aan activiteiten wordt aangemoedigd.

Deze voorwaarden komen uit een document over buurthuizen. Dat is uitgebreider.  Dat biedt ook informatie in de voetnoten over AVG en de gezondheidsverklaring. Klik hier.

Deze handleiding geldt tot 25 september aanstaande. Vanaf 25 september is een coronatoegangsbewijs nodig voor horeca, sportkantines en evenementen, zoals festivals, feesten en professionele sportwedstrijden. We horen aanstaande vrijdag van het ministerie of de coronatoegangsbewijzen ook voor gemeenschaps- en buurthuizen gelden.

Mondkapjesplicht
Beheerders van gebouwen mogen zelf bepalen of men binnen een mondkapje moet dragen. Zij kunnen dat in hun huisregels zetten. Dat geldt ook voor binnenruimten waar mondkapjes niet wettelijk verplicht zijn. Overleg met uw beheerder! Sommige sectoren hebben hier eigen richtlijnen voor. Lees hierover op deze pagina

Kortom, samengevat
Als een Afdeling er geen probleem in ziet om bezoekers te vragen om een coronacheck via de app, dan is manier 1 wel zo handig, omdat geen anderhalve meter afstand hoeft te worden gehouden en ook geen mondkapjes hoeven te worden gedragen als de beheerder van het gebouw dat goed vindt. Dit alles voelt vrijer aan.

Manier 2 is ons inziens minder veilig voor deelnemers, omdat niet duidelijk is wie wel en wie niet is gevaccineerd of getest. Het risico dat er iemand meedoet die tóch besmet is, is groter. Er moet daarom steevast anderhalve meter afstand worden gehouden. Dit maakt het wat minder aantrekkelijk, minder vrij.

Aanbevolen is altijd dat zoveel mogelijk frisse lucht binnen kan komen, dus veel ramen open! En uiteraard kan het geen kwaad bezoekers erop te wijzen om voorzichtig te blijven en toch zoveel mogelijk afstand te houden.

Handige links naar o.a. de website van de overheid

-> Voor organisatoren van activiteiten:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs/organisatoren

-> Voor bezoekers van activiteiten:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs

-> Corona en recreatie:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/recreatie

-> Over het gebruik van de scanner:

https://coronacheck.nl/nl/scanner/

-> Opening van buurthuizen:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2021/05/31/handreiking-heropening-buurthuizen

-> Over kosten voor testen (gratis bij GGD):

https://www.independer.nl/zorgverzekering/info/corona-virus/kosten-coronatest

-> Over registreren van contactgegevens en gezondheidscheck:

https://ondernemersplein.kvk.nl/corona-gezondheidscheck/

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/corona/gezondheidscheck-en-contactgegevens

Op deze laatste site, van de Autoriteit persoonsgegevens, wordt heel duidelijk aangegeven wat wel en wat niet mag!

Handig document (klik hier) met:

 • Vragen voor gezondheidscheck
 • Vragen voor contactgegevens
 • Informatie over handig platform Welkomstcheck (neemt digitaal het gesprek aan de deur over, waardoor snellere doorstroom)
 • Voorbeeld voor berichten in nieuwsbrief
 • Postertje voor de ingang

Actuele informatie
Op vrijdag 13 augustus wordt weer een persconferentie gehouden. Indien nodig wordt daarna dit bericht aangepast.

Website met info over gevolgen Corona voor kwetsbaren

De impact van de coronacrisis is groot, zeker voor mensen met een kwetsbare gezondheid en een verhoogd risico voor het virus. Ouderen, mensen met beperkingen, hun naasten én hun zorgverleners hebben behoefte aan begrijpelijke en toegankelijke informatie over de gevolgen van corona in het persoonlijke leven. Er is veel informatie, maar die kan lastig vindbaar zijn of moeilijk te begrijpen. Met de start van het informatiepunt bundelen het ministerie van VWS, Ieder(in) en Vilans kennis en informatie vanuit het perspectief van zowel cliënten en naasten als zorgprofessionals.

Ga naar: www.vilans.nl/levenincoronatijd

Handreiking Kwetsbare ouderen thuis geactualiseerd
De handreiking ondersteunt een goede samenwerking en afstemming tussen de betrokken zorg- en hulpverleners in de wijk, de oudere zelf en mantelzorgers. Kern van de handreiking is een 6-stappenplan voor het bieden van persoonsgerichte, proactieve en samenhangende zorg en ondersteuning voor thuiswonende kwetsbare ouderen.
 
Klik hier voor de handreiking.
Klik hier voor meer informatie over de handreiking.