26 januari 2022

Regels buurthuizen weer aangepast

Regels dorps- en buurthuizen per 26 januari

Op dinsdag 25 januari zijn de nieuwe coronaregels gepresenteerd. Hier volgt een korte samenvatting van de regels voor buurthuizen.
Onderaan het bericht vindt u de link naar de uitgebreidere Handreiking, versie 7 alweer inmiddels.

Het Coronatoegangsbewijs
Het Corona Toegangsbewijs (CTB) is op een aantal plekken en locaties verplicht in Nederland. Voor dorps- en buurthuizen/ wijkcentra is het CTB een ingewikkelde maatregel. Het dorp- en buurthuis is namelijk de plek waar sociaal contact plaatsvindt en laagdrempelige activiteiten georganiseerd worden, maar tegelijkertijd is het ook een gebouw dat juist multifunctioneel ingezet wordt (voor dagbesteding, inloop, horeca en evenementen). In de Handreiking wordt daarom uiteengezet hoe het CTB gebuikt moet worden in dorps- en buurthuizen, dagbestedingslocaties en de maatschappelijke opvang.

Horeca, CTB en mondkapjes
Vanaf 26 januari mag ook de horecafunctie in dorps- een buurthuizen weer open. Het is, net zoals in november 2021 ook het geval was, wel de bedoeling dat men bij dat ‘echte’ horecagedeelte zijn coronatoegangsbewijs (CTB) toont.

In de zaaltjes waar een activiteit plaatsvindt van bijvoorbeeld uw vereniging, is het tonen van een CTB niet verplicht. Maar die keus is ook aan uzelf. Overleg met de beheerder van het gebouw!

Overal geldt wel: houd 1,5 meter afstand. Bezoekers dragen een mondkapje zolang zij rondlopen. Na plaatsnemen op een stoel mag het af.

Een kopje koffie in de zaal is toegestaan, zelfs een maaltijd nuttigen mag in deze setting. Maar zoek daarbij de grenzen niet op. Houd het klein.

Het Coronatoegangsbewijs is niet verplicht in dorps- en buurthuizen
Dit betekent dat toegang tot een dorps- en buurthuis niet onder de CTB-plicht valt. Hieronder worden enkele functies nader toegelicht:

  • Ontmoetingsactiviteiten die voor specifieke doelgroepen georganiseerd worden (zoals kaarten, kienen, biljarten, gamen of vergaderingen) kunnen zonder CTB plaatsvinden in het buurthuis
  • De open inloop (bijvoorbeeld Inloop-GGZ/ huiskamerfunctie/ soos/ spreekuur van het wijkteam) kan zonder CTB plaatsvinden
  • Bijvoorbeeld ook het Alzheimer-café, lunch- en kookactiviteiten voor kwetsbare groepen en bewegingslessen kunnen plaatsvinden zonder CTB
  • Educatieve activiteiten binnen dorps- of buurthuizen zijn niet CTB-plichtig
  • Individuele ondersteuning binnen dorps- of buurthuizen is niet CTB-plichtig

De stelregel is dat bovenstaande gevallen onder de uitzondering van het gebruik van de CTB bij de horecafunctie vallen, omdat er besloten en georganiseerde dagbesteding plaatsvindt voor kwetsbare groepen.

Openingstijden
De openingstijden zijn verruimd van 05.00 uur ’s ochtends tot 22.00 uur ’s avonds.

Handreiking
Klik hier voor versie 7 van de Handreiking voor dorps- en buurthuizen.
Klik hier voor de regels voor dorps- en buurthuizen op de site van de rijksoverheid.