Coronaregels: volg ze altijd!

Sinds Corona zijn intrede deed, krijgt u als lokale KBO-Afdeling het nodige op uw bordje. Omdat regels voortdurend veranderen, verwijzen wij op deze pagina liefst door naar de officiële website van de rijksoverheid:
– klik hier voor de openingspagina
– klik hier voor de laatste maatregelen die gelden tot en met 8 juni

Het RIVM – Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu – heeft een generiek kader ‘Coronamaatregelen’ opgesteld voor bedrijven, organisaties, instellingen, lokale overheden en verenigingen. Het kader geeft adviezen hoe al deze organisaties zich kunnen houden aan de Nederlandse maatregelen vanuit de rijksoverheid. Klik hier.

Algemeen informatienummer rijksoverheid
Hebt u een concrete vraag over het organiseren van een activiteit, kijk dan eerst op de website van de rijksoverheid. Komt u er niet uit, of twijfelt u nog? Bel dan het algemene publieksinformatienummer van de rijksoverheid. Dit nummer is bereikbaar van 08.00 uur tot 20.00 uur en u krijgt dan (met beperkte wachttijd) een medewerker aan de telefoon die het antwoord op uw vraag direct voor u uitzoekt. 

Algemeen informatienummer rijksoverheid: 0800 – 1351.

Bent u er toch niet helemaal zeker van, neem dan contact op met uw gemeente.

En natuurlijk mag u ook altijd contact opnemen met KBO-Brabant: info@kbo-brabant.nl.
Of bel 073 – 644 40 66.

Basisregels voor iedereen

Basisregels voor iedereen

De basisregels gelden voor iedereen: klik hier.

Informatie over afstand houden, klik hier.

Regels per categorie

Regels per categorie

Op deze pagina van de rijksoverheid staat informatie over de volgende situaties:

  • Maatregelen voor binnen én buiten, met uitzonderingen
  • Maatregelen voor binnen, met uitzonderingen
  • Maatregelen voor buiten, met uitzonderingen
  • Lokale maatregelen
  • Onderwijs
  • Sport en spel (deze kunnen relevant zijn voor activiteiten van Afdelingen!)
  • Kunstbeoefening zoals acteren, blazen, dansen, zingen (ook deze regels kunnen van belang zijn voor activiteiten van Afdelingen!)
  • Contactberoepen
  • Verkeer en vervoer

Lees verder op de website van de rijksoverheid

Ook het RIVM biedt informatie

Adviezen en maatregelen voor vitale en kwetsbare ouderen thuis

Adviezen en maatregelen voor vitale en kwetsbare ouderen thuis

Sociaal contact is heel belangrijk en het is goed dat mensen hun sociale contacten kunnen bijhouden en elkaar – al is het maar beperkt – kunnen opzoeken.

Wel wordt mensen uit riscogroepen aangeraden om extra voorzichtig te zijn en de maatregelen goed op te volgen en oncontroleerbare situaties te vermijden. Ook voor bezoekers van mensen die tot een risicogroep behoren is het extra belangrijk om de basisregels goed op te volgen. Iedereen van vanf 70 jaar behoort tot de risicogroepen.

Adviezen en maatregelen voor vitale en kwetsbare ouderen thuis op de website van RIVM

Regels voor buurthuizen

Regels voor buurthuizen en dagbesteding

De meeste locaties binnen zijn op dit moment gesloten. Voor de locaties die nog wel open zijn gelden bepaalde regels. Op deze pagina van de rijksoverheid kunt u die terug vinden.

Handreiking buurthuizen veilig open (deze regels gelden ook voor seniorenverenigingen)
Op 4 november is een Kamerbrede motie aangenomen die het kabinet verzoekt geen generieke sluiting van buurt-/dorpshuizen door te voeren tijdens de coronacrisis. De overweging hierbij is dat o.a. buurthuizen een belangrijke plek zijn voor (kwetsbare) mensen (waaronder ook jongeren) voor sociaal contact, maar ook voor zelfontwikkeling. 

Om uitvoering te kunnen geven aan deze motie heeft het ministerie van VWS in samenwerking met onder meer Sociaal Werk Nederland een aantal randvoorwaarden op papier gezet. Met deze handreiking kunnen buurthuizen de komende weken op een veilige manier openblijven voor besloten, georganiseerde activiteiten en individuele ondersteuning.

Klik hier voor nadere informatie.

Uitzondering mondkapjesplicht

In heel Nederland geldt op bepaalde plekken een mondkapjesplicht. Alleen samen beschermen we zo elkaar. Mensen die vanwege ziekte of beperking geen mondkapje kunnen dragen, zijn uitgezonderd van deze wettelijke plicht. Zij kunnen zelf aantonen dat ze onder de vrijstelling vallen. Bekijk een video-animatie over dit onderwerp.

Klik hier.

Klik hier voor meer informatie over de mondkapjesplicht.