Coronaregels: volg ze altijd!

Sinds Corona zijn intrede deed, krijgt u als lokale KBO-Afdeling het nodige op uw bordje. Omdat regels voortdurend veranderen, verwijzen wij op deze pagina liefst door naar de officiële website van de rijksoverheid:
– klik hier voor de openingspagina
– klik hier voor de nieuwste maatregelen

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een generiek kader ‘Coronamaatregelen’ opgesteld voor bedrijven, organisaties, instellingen, lokale overheden en verenigingen. Het kader geeft adviezen hoe al deze organisaties zich kunnen houden aan de Nederlandse maatregelen vanuit de rijksoverheid. Klik hier.

Algemeen informatienummer rijksoverheid
Hebt u een concrete vraag over het organiseren van een activiteit, kijk dan eerst op de website van de rijksoverheid. Komt u er niet uit, of twijfelt u nog? Bel dan het algemene publieksinformatienummer van de rijksoverheid. Dit nummer is bereikbaar van 08.00 uur tot 20.00 uur en u krijgt dan (met beperkte wachttijd) een medewerker aan de telefoon die het antwoord op uw vraag direct voor u uitzoekt. 

Algemeen informatienummer rijksoverheid: 0800 – 1351.

Bent u er toch niet helemaal zeker van, neem dan contact op met uw gemeente.

En natuurlijk mag u ook altijd contact opnemen met KBO-Brabant: info@kbo-brabant.nl.
Of bel 073 – 644 40 66.

Regels na 14 december

Na 14 december gelden nieuwe regels  tot en met 9 februari

De maatregelen zijn weer aangescherpt. Voor risicogroepen geldt ook nog steeds het advies terughoudend te zijn. Iedereen vanaf 70 jaar valt in de risicogroep.

Klik hier voor een overzicht van de regels.

De rijksoverheid heeft een zogenoemd factsheet samengesteld, een poster met daarop in het kort alle maatregelen. Klik hier om het te downloaden.

Basisregels voor iedereen

Basisregels voor iedereen

De basisregels gelden voor iedereen: klik hier.

Informatie over afstand houden, klik hier.

Regels per categorie

Regels per categorie

Op deze pagina van de rijksoverheid staat informatie over de volgende situaties:

 • Maatregelen voor binnen én buiten, met uitzonderingen
 • Maatregelen voor binnen, met uitzonderingen
 • Maatregelen voor buiten, met uitzonderingen
 • Lokale maatregelen
 • Onderwijs
 • Sport en spel (deze kunnen relevant zijn voor activiteiten van Afdelingen!)
 • Kunstbeoefeningin zoals acteren, blazen, dansen, zingen (ook deze regels kunnen van belang zijn voor activiteiten van Afdelingen!)
 • Contactberoepen
 • Verkeer en vervoer

Lees verder op de website van de rijksoverheid

Ook het RIVM biedt informatie

Adviezen en maatregelen voor vitale en kwetsbare ouderen thuis

Adviezen en maatregelen voor vitale en kwetsbare ouderen thuis

Sociaal contact is heel belangrijk en het is goed dat mensen hun sociale contacten weer kunnen aanhalen en elkaar kunnen opzoeken.

Wel wordt mensen uit riscogroepen aangeraden om extra voorzichtig te zijn en de maatregelen goed op te volgen en oncontroleerbare situaties te vermijden. Ook voor bezoekers van mensen die tot een risicogroep behoren is het extra belangrijk om de basisregels goed op te volgen. Iedereen van vanf 70 jaar behoort tot de risicogroepen.

Adviezen en maatregelen voor vitale en kwetsbare ouderen thuis op de website van RIVM

Regels voor buurthuizen

Regels voor buurthuizen en dagbesteding

In ruimtes binnen waar mensen vooral op 1 plaats zijn, zoals in het theater, bij een vereniging of bij een uitvaart, heeft iedereen een vaste zitplaats (placeren), zonder roulatie. De verkeersstromen moeten goed gescheiden blijven. Uiteraard houdt iedereen 1,5 meter afstand.

De volgende regels gelden voor binnenruimtes maar niet voor de eigen woning:

 • Binnen mogen maximaal 30 personen in 1 ruimte aanwezig zijn, mits hierbij voldoende afstand kan worden gehouden. Dit aantal is inclusief kinderen, maar exclusief personeel. Er vindt een gezondheidscheck plaats.
 • Zelfstandige ruimtes zijn van elkaar gescheiden door muren van de grond tot aan het plafond en hebben een deur naar de gang. 
 • Reserveren is verplicht als het gaat om samenkomsten die zijn gericht op vermaak, zoals de bioscoop, en bij congressen en beurzen. Er mag voor maximaal 1 huishouden of 4 personen tegelijk worden gereserveerd.

Deze regels zijn afkomstig van deze pagina van de rijksoverheid.

Handreiking buurthuizen veilig open (deze regels gelden ook voor seniorenverenigingen)
Op 4 november is een Kamerbrede motie aangenomen die het kabinet verzoekt geen generieke sluiting van buurt-/dorpshuizen door te voeren tijdens de coronacrisis. De overweging hierbij is dat o.a. buurthuizen een belangrijke plek zijn voor (kwetsbare) mensen (waaronder ook jongeren) voor sociaal contact, maar ook voor zelfontwikkeling. 

Om uitvoering te kunnen geven aan deze motie heeft het ministerie van VWS in samenwerking met onder meer Sociaal Werk Nederland een aantal randvoorwaarden op papier gezet. Met deze handreiking kunnen buurthuizen de komende weken op een veilige manier openblijven voor besloten, georganiseerde activiteiten en individuele ondersteuning.

Klik hier voor nadere informatie.