21 december 2021

Hulp bij afspraak boosterprik

Niet digivaardige en niet-mobiele ouderen hebben het nakijken bij boosterprik

RIVM roept vandaag – 15 december – mensen die zijn geboren in 1961 of eerder op om digitaal een afspraak te maken voor een boostervaccinatie. De niet digivaardige 70-plussers moeten nog altijd wachten op een uitnodigingsbrief alvorens zij kunnen bellen voor een afspraak voor een boosterprik. Het nummer 0800-7070 is momenteel niet bereikbaar. Het callcenter ontploft. Wat kunt u nog doen?

Het gaat niet van oud naar jong
Met deze situatie komt dus het uitgangspunt van een uitnodiging voor de boostervaccinatie van oud naar jong (advies van de Gezondheidsraad) in het geding. Ook de niet-mobiele thuiswonende ouderen hebben het nakijken. In het meest gunstige geval geeft de huisarts hen de boostervaccinatie. Echter veel huisartsen zijn overbelast. De GGD kan hen pas in januari 2022 voorzien van het materiaal voor een boosterprik.

Toch digitaal een afspraak maken?
Zie hieronder twee hulpmiddelen:

  1. A4 met uitleg over hoe u online afspraak kunt maken
  2. Uitgebreide stap-voor-stap handleiding online boosterafspraak maken

Of vraag een naaste om u te helpen.

Ook kunt u in de meeste bibliotheken hulp krijgen.

Op www.uitlegprikafspraak.nl van Digisterker is ook een stap-voor-stap uitleg te zien over het maken van een online afspraak voor een prik.