18 november 2021

Hoe werkt oproep boosterprik

Boosterprik, hoe werkt het?

De oudsten en meest kwetsbaren krijgen vanaf 18 november 2021 een uitnodiging voor een boosterprik bij een GGD-locatie. Leeftijd is de belangrijkste voorspeller voor ernstige ziekte door COVID-19.

De uitnodigingen vallen vanaf donderdag 18 november bij de 80-plussers (zowel thuiswonend als in een zorginstelling) op de mat. Het landelijk afsprakennummer en de website coronavaccinatie-afspraak.nl zijn dan ook open.

Houd voor de telefonische afspraak uw BSN-nummer bij de hand. Voor een afspraak via de website is uw digiD-code nodig.

Partner meteen ook mee?
Overigens mogen mensen die aan de beurt zijn meteen ook hun partner meenemen (ook als zij jonger dan 80 jaar zijn) meenemen. Dit kunt u aangeven als u telefonisch de afspraak maakt. De GGD zal dan haar best doen om een afspraak voor u beiden in te plannen.

Houd ook het BSN-nummer van uw partner bij de hand bij het maken van de telefonische afspraak.

Let wel!
U kunt alleen een boostervaccinatie krijgen als het 6 maanden geleden is dat u de laatste vaccinatie heeft gehad of dat u minimaal 6 maanden geleden een positieve testuitslag van de GGD heeft gehad. Dat geldt ook voor uw partner.

Het is niet mogelijk om online een afspraak voor u en uw partner samen te maken.

Inwoners van instellingen
Vanaf dinsdag 23 november komen ook inwoners van zorginstellingen aan bod, te beginnen bij instellingen met een eigen arts. Zij kunnen vanaf volgende week maandag 22 november vaccins bestellen bij het RIVM. Instellingen die niet zelf kunnen vaccineren kunnen een beroep doen op de GGD, opgeven kan per donderdag 18 november.

60-plussers
Vanaf het eind van december ontvangen de circa 4 miljoen 60-plussers naar verwachting ook een uitnodiging voor een boostervaccin. Zij krijgen de booster ook op één van de GGD-locaties. Nadat de primaire doelgroep is geweest.