Inspiratie voor Afdelingen

Veel Afdelingen doen in deze tijd andere dingen dan normaal. Op deze pagina zult u binnenkort inspirerende voorbeelden aantreffen. Wij zijn bezig die te inventariseren. Denk aan het uitdelen van een attentie voor leden, bezoeken aan (eenzame) leden, voorlichtingsbijeenkomsten, online bingo, kaarten/bridge met spatschermen…

Op de Kaderledenpagina van KBO-Brabant staat specifieke informatie voor bestuurders. Inloggen is nodig: klik hier.