Hoe verder met activiteiten?

Het is belangrijk dat we nadenken over hoe we onze leden binnen de coronaregels zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn. Als corona ons íets heeft laten zien, is het wel hoe belangrijk het is om een goed netwerk dichtbij te hebben. Omzien naar elkaar, op lokaal niveau, dát is waar de KBO in Brabant voor staat.

Algemene én lokale regels

De rijksoverheid stelt algemene regels vast voor activiteiten, op basis van informatie van het RIVM. De veiligheidsregio’s nemen deze algemene regels op in een noodverordening. Dat is de officiële regelgeving en de juridische onderbouwing van de maatregelen. Omdat elke regio een eigen noodverordening maakt, kunnen de regels lokaal enigszins verschillen. Bij twijfel is het dus verstandig om contact op te nemen met uw gemeente. En overleg altijd met de verhuurder van de accommodatie of bepaalde activiteiten zijn toegestaan.

Voor een overzicht van alle maatregelen, zie onze andere pagina: klik hier.

Adviezen voor activiteiten van KBO-Afdelingen

Wij hadden uitgezocht wat er nu wel en niet mag bij het organiseren van activiteiten. Nu de regels per 15 december – en onlangs per 2 februari – weer zijn veranderd, is dit niet meer actueel. Op dit moment moeten we zoveel mogelijk thuis blijven. Buurthuizen mogen voor kwetsbare ouderen wel open. Zie hieronder.

Regels voor buurthuizen

Handreiking buurthuizen veilig open

De meeste locaties binnen zijn op dit moment gesloten. Voor de locaties die nog wel open zijn gelden bepaalde regels. Op deze pagina van de rijksoverheid kunt u die terug vinden.

Handreiking
Op 4 november is een Kamerbrede motie aangenomen die het kabinet verzoekt geen generieke sluiting van buurt-/dorpshuizen door te voeren tijdens de coronacrisis. De overweging hierbij is dat o.a. buurthuizen een belangrijke plek zijn voor (kwetsbare) mensen (waaronder ook jongeren) voor sociaal contact, maar ook voor zelfontwikkeling. 

Om uitvoering te kunnen geven aan deze motie heeft het ministerie van VWS in samenwerking met onder meer Sociaal Werk Nederland een aantal randvoorwaarden op papier gezet. Met deze handreiking kunnen buurthuizen op een veilige manier openblijven voor besloten, georganiseerde activiteiten en individuele ondersteuning.

Klik hier voor nadere informatie.

Videobellen, hulp van KBO-Brabant mogelijk

Het kan soms handig zijn om te video-bellen. Een veel gebruikt programma daarvoor is Zoom. Wij hebben voor u uitgezocht hoe u veilig kunt beeldbellen met Zoom.

Lees hier verder: Videobellen met Zoom

Of lees hier verder: Handleiding Videocommunicatie met Zoom

Sjaak Sprong, lid van de commissie Zorg, Welzijn en Wonen van de Koepel Gepensioneerden, heeft op een duidelijke manier informatie over het onderwerp videobellen samengevat. Wij maken u hier graag deelgenoot van. Klik hier voor het document.

KBO-Brabant faciliteert uw zoombijeenkomst
KBO-Brabant kan voor Afdelingen zo’n zoomvergadering of -bijeenkomst faciliteren. U komt dan met een aantal (bestuurs)leden bij ons in ‘s-Hertogenbosch. Wij hebben apparatuur staan voor beeld en geluid. U kunt van ons zoomabonnement gebruik maken om deelnemers uit te nodigen. Een medewerker zorgt voor alle techniek eromheen. Ook met het uitnodigen van deelnemers helpen wij. Bel ons hierover op 073 – 644 40 66.

Poster

De afbeelding die u links (of op andere apparaten hierboven) ziet, is als A3-poster verkrijgbaar. U kunt hem downloaden: klik hier. U kunt hem ook bestellen bij KBO-Brabant. Bel met 073 – 644 40 66. Of mail naar info@kbo-brabant.nl.

Jaarvergadering in coronatijd

Eén van de kernactiviteiten van elke vereniging is het organiseren van de jaarvergadering. De meeste lokale Afdelingen organiseren hun jaarvergadering normaal gesproken in het voorjaar. Dat kon dit jaar niet. Het Algemeen Bestuur van KBO-Brabant heeft daarom adviezen geformuleerd ten aanzien van de jaarvergadering van lokale Afdelingen van KBO-Brabant. 

Huisbezoeken door KBO-vrijwilligers

Wezenlijk onderdeel voor elke lokale KBO-vereniging is het contact met de leden, soms ook in de thuissituatie, bijvoorbeeld in de vorm van huisbezoeken. Voor huisbezoeken gelden geen bijzondere regels. Wel dienen ook bij mensen thuis de basiregels in acht genomen te worden. Dus ook op huisbezoek geldt: houd 1,5 meter afstand en check vooraf de gezondheid. Men mag thuis maximaal twee mensen per dag ontvangen.

Ook wordt mensen uit risicogroepen (iedereen ouder dan 70 jaar) aangeraden om extra voorzichtig te zijn en de maatregelen goed op te volgen en oncontroleerbare situaties te vermijden. Voor bezoekers van mensen die tot een risicogroep behoren is het extra belangrijk om de basisregels goed op te volgen.

Overleg uiteraard ook met de vrijwilliger die het huisbezoek doet. Hij of zij moet zich er goed bij voelen!

Lees verder op de website van het RIVM.

Hoe zit het met aanraken en doorgeven van materialen? 

De kans dat u besmet raakt doordat u materialen doorgeeft, is heel klein, maar niet uitgesloten. Wel neemt het aantal virusdeeltjes heel snel af buiten het lichaam. Desinfecteer materialen en was regelmatig uw handen. Een oppervlak dat mogelijk besmet is, kun je eenvoudig reinigen met een gewoon schoonmaakmiddel.  

Hoe lang het virus op attributen overleeft, hangt af van het materiaal, de temperatuur en de luchtvochtigheid. Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde en gladde materialen zoals plastic, metaal en glas. En minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton.

Lees verder op de website van de rijksoverheid.

Spatschermen bestellen voor kaartclubjes?

In de Ons van augustus staat een artikel over Wim van Kreij uit Sint-Oedenrode, die een scherm bedacht om coronaveilig te kunnen kaarten. Het is een kruislings op te zetten scherm, dat staat op vier houten blokjes. Een plaatselijke houthandel was enthousiast om de uitvinding in productie te nemen en tegen kostprijs te verkopen.

Ook iets voor uw Afdeling? Uiteraard pas voor wanneer kaarten weer georganiseerd mag worden.

Het ROCOS-scherm is gemaakt van twee plexiglazen platen van 1,50 bij 0,5 meter. Het scherm is voor €70,- te koop bij Houthandel Smetsers in Sint-Oedenrode. Bestel via info@ houthandelsmetsers.nl. Bel voor meer info: 0413 – 490 400 (Wim van Kreij).